Fasádny

Cenník na stiahnutie (ceny sú bez DPH)

EPS (expandovaný polystyrén) je tepelnoizolačná látka, ktorá sa v priebehu mnohých rokov výborne osvedčila pri zatepľovaní striech, stien, stropov a podláh bytov, kancelárskych budov, škôl, nemocníc a chladiarenských zariadení. Tento mimoriadne výhodný tepelnoizolačný materiál prináša rýchlu úsporu vykurovacích nákladov.

Expandovaný (penový) polystyrén (EPS) je osvedčená izolačná látka, bez ktorej si už v súčasnosti nevieme predstaviť energeticky hospodárnu výstavbu. Biele izolačné platne si v priebehu uplynulých päťdesiatich rokov vytvorili na stavbách svoje pevné miesto.

Expandovaný polystyrén nie je ľahký len čo sa týka hmotnosti, dá sa aj ľahko spracovať, má výborné tepelno-izolačné vlastnosti, malú objemovú (resp. hmotnostnú) nasiakavosť vodou a je cenovo dostupný. Aby sa penový polystyrén dal optimálne využiť, treba poznať jeho vlastnosti.

Základnou surovinou na výrobu expandovaného (penového) polystyrénu je speňovateľný polystyrén vo forme perál, obsahujúci spravidla 6 – 7 % pentánu ako nadúvadla. Tieto perly sa vyrábajú suspenznou polymerizáciou monoméru styrénu a dodávajú sa výrobcom penového polystyrénu v niekoľkých veľkostných skupinách od 0,3 do 2,8 mm, podľa konkrétnej aplikácie.

Styrén a pentán sú látky, ktoré sa bežne vyskytujú v prírode – styrén obsahujú aj rôzne potraviny a pentán sa v prírode vytvára vo veľkých množstvách napríklad v tráviacich sústavách zvierat alebo pri rozklade biologického materiálu ako dôsledok účinku mikroorganizmov. Na priemyselné použitie sa obe tieto látky vyrábajú z ropy.

Expandovaný polystyrén neobsahuje a nikdy neobsahoval látky poškodzujúce ozónovú vrstvu Zeme, ktoré sú známe ako freóny.

Podľa normy STN EN 13 163 je expandovaný polystyrén netoxický a inertný, neobsahuje chlorofluorokarbonáty (CFC), hydrochlorofluorokarbonáty (HCFC) ani formaldehydy. Pri zabudovaní výrobkov z EPS netreba prijímať žiadne osobitné opatrenia, lebo tieto výrobky sú netoxické a nedráždivé.

Podlahový

Cenník na stiahnutie (ceny sú bez DPH)

Izolant EPS 100, podlahový je určený pre izoláciu podláh s bežným zaťažením bez útlmu hluku. Najčastejšie používaný ako izoláca základovej podlahovej plochy.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,037 W/mK
Tepelný odpor: 1,62 m2K/W

Rozmer dosky: 1000 x 500 mmNa želanie zákazníka je možné vyrobiť akýkoľvek rozmer dosiek (maximálne 5000 x 1200 x 1000 mm)

  • Plocha m2 v balení:          5m2
  • Obsah balenia v m3:          0,3m3
  • Počet kusov v balení:         10

Tvrdený (styrodur)

Ružový tepelnoizolačný materiál vytvorí tepelnú izoláciu, ktorá ušetrí energiu od pivnice až po strechu. Extrudovaný polystyrén (skratka XPS) je ideálnym riešením v mnohých oblastiach použitia práve na miestach, na ktorých sa na tepelnoizolačný materiál kladú mimoriadne vysoké nároky z hľadiska tlaku a vlhkosti, napr. pri zvislej vonkajšej tepelnej izolácii konštrukčných prvkov v kontakte s pôdou, tepelnej izolácii pod základovou doskou, izolácii soklov, plochých striech, miestností s vlhkou prevádzkou, atď..

Cenník: